CHAMPIONNAT DU MONDE DE DEVELOPPE COUCHE WPA
17/05/15 - Lutsk ( Ukraine )
Résultats
 
			Open Feminin						Open Masculin
						- 44  kg
1° Dmytro Zaets : 42,5 kg
2° Oleg Mykhalskyy : 25 kg

- 48 kg
1° Kateryna Samoylenko : 50 kg 1° Nandor Tunkel : 137,5 kg

- 52 kg
1° Nataliya Melnychuk : 67,5 kg 1° Vladyslav Bondarenko : 95 kg
2° Olga Morozovska : 60 kg 2° Vladyslav Bondarenko : 82,5 kg
3° Katalin Mezei : 60 kg 3° Aleksandr Scherbakov : 40 kg
4° Daryna Prysyazhna : 52,5 kg
5° Iryna Stoetska : 50 kg

- 56 kg
1° Valita Gorelchaniki : 87,5 kg 1° Vano Andiashvili : 75 kg
2° Bettina Razzouki K. : 65 kg
3° Liana Kapitula : 47,5 kg

- 60 kg
1° Koralewska Halas : 117,5 kg 1° Dmytro Kotovych : 100 kg
2° Yulia Shenkarenko : 105 kg
3° Malgorzata Prawic : 80 kg
4° Narina Kocharyan : 77,5 kg
5° Mariya Dovgay : 75 kg
						- 67,5 kg
1° Honorata Kaczorowska : 97,5 kg 1° Dominik Skrzynski : 185 kg
2° Iryna Ternova : 95 kg 2° Hubert Jakubiuk : 132,5 kg
3° Tetyana Shavidze : 80 kg 3° Mateusz Powala : 135 kg
4° Marta Chachula : 77,5 kg 4° Oleksandr Zharyi : 125 kg
5° Anna Paluszik : 67,5 kg 5° Pavlo Pidtoptanyy : 115 kg
						- 75  kg
1° Maria Jarczak : 80 kg 1° Roman Pelukh : 232,5 kg
2° Alvina Gandziy : 55 kg 2° Nikolay Bletko : 230 kg
3° Oksana Tkach : 50 kg 3° Roman Eremashvili : 227,5 kg
4° Marcin Garbas : 190 kg
5° Bogdan Kropidlowski : 180 kg
						- 82,5 kg
1° Tetyana Khomyak : 67,5 kg 1° Arkadiy Shalokha : 255 kg
2° Daniel Cieplak : 215 kg
3° Rostyslav Bondarenko : 215 kg
4° Vitaliy Porimon : 215 kg
5° Robert Wrzawinski : 212,5 kg
						- 90  kg
1° Volodymyr Galyga : 250 kg
2° Volodomyr Mygas : 220 kg
3° Aleksandr Scherbakov : 217,5 kg
4° Patryk Szypula : 215 kg
5° Efym Stepatskyy : 210 kg
		+ 90  kg						- 100  kg
1° Maksym Kaydan : 250 kg
2° Oleg Bazilevuch : 247,5 kg
3° Franciszek Szabluk : 225 kg
4° Genadiy Popov : 220 kg
5° Hovhannes Yazichyan : 217,5 kg
									- 110  kg
1° Sergiy Ivanov : 330 kg
2° Aleksandr Makey : 275 kg
3° Endre Janko : 255 kg
4° Sabastjan Balner : 240 kg
5° Oleg Pivovarov : 220 kg
									- 125  kg
1° Girogi Beroshvili : 297,5 kg
2° Dawid Marian : 235 kg
3° Aleksiy Tarasenko : 230 kg
4° Lukasz Kuriola : 225 kg
5° Mykola Prezhyn : 205 kg

- 140 kg
1° Bartosz Chalaj : 240 kg
2° Konra Fornalczyk : 230 kg
3° Andrey Petruk : 222,5 kg
4° Artur Kiczuk : 212,5 kg
5° Zbigniew Drewniak : 205 kg

- 155 kg
1° Tomasz Andrzejczak : 270 kg
2° Viktor Kochmar : 220 kg
3° Jerzy Kot : 186 kg
4° Tomasz Weglinski : 150 kg

+ 155 kg
1° Ozor Szabo : 200 kg
2° Dominik Ozdobinski : 160 kg
3° Oleg Brazhnyk : 125 kg

                               Retour à la page d'accueil : accueil