24° CHAMPIONNAT D'UKRAINE DE DEVELOPPE COUCHE
19/02/18 - Kolomyia
Résultats
			OPEN	
				Feminin					Masculin
	- 47 kg
1° Irina Shkaraputa : 90 kg

- 52 kg
1° Oksana Prikhodko : 112,5 kg
2° Maryana Kolyadenko : 100 kg
3° Tetyana Pachuk : 85 kg
4° Katerina Kasykun : 65 kg
	- 57 kg							- 59 kg
1° Tetyana Kulechova : 85 kg 1° Rostislav Kinitchuk : 135 kg
2° Ganna Spirina : 45 kg 2° Nazar Chapoval : 117,5 kg
3° Milan Botoch : 95 kg
	- 63 kg							- 66 kg
1° Yulia Grigorenko : 75 kg 1° Igor Garashenko : 190 kg
2° Natalya Paraskevich : 67,5 kg 2° Dmitro Polyanik : 125 kg
3° Olga Mogilynikova : 52,5 kg
	- 72 kg							- 74 kg
1° Tetyana Melnik : 150 kg 1° Andriy Balenkov : 233 kg
2° Ivan Kaptilov : 210 kg
3° Vladislav Prochenko : 200 kg
4° Ivan Volochenko : 180 kg
	- 84 kg							- 83 kg
1° Alina Kiprenko : 82,5 kg 1° Kostiantin Musienko : 275,5 kg
2° Diana Lozinska : 80 kg 2° Mykyta Ivashkin : 260 kg
	+ 84 kg							- 93 kg
1° Tetyana Belousova : 185 kg 1° Andriy Krymov : 305 kg
2° Vira Govtova : 125 kg 2° Artur Zalotov : 290 kg
3° Bogdan Shenderchuk : 265 kg
4° Kirilo Khamula : 240 kg
5° Sergiy Andreev : 227,5 kg
6° David Pkin : 227,5 kg
									- 105 kg
1° Volodymyr Bettiar : 340 kg
2° Taras Buben : 280 kg
3° Denis Konovalenko : 272,5 kg
4° Evgen Nusanov : 255 kg
5° Maksim Volyvak : 240 kg
6° Sergiy Kojuchko : 237,5 kg
									- 120 kg
1° Yuriy Kovalchuk : 317,5 kg
2° Mykhaylo Shapovalov : 315 kg
3° Oleksandr Teteruk : 280 kg
4° Andriy Krasilov : 275 kg
5° Vitaliy Monich : 245 kg
6° Oleg Bolosevich : 245 kg
									+ 120 kg
1° Bogdan Semko : 267,5 kg
                               Retour à la page d'accueil : accueil