23° CHAMPIONNAT D'UKRAINE DE DEVELOPPE COUCHE
04/02/17 - Kolomyia
Résultats
			OPEN	
				Feminin					Masculin
	- 47 kg
1° Marina Murzina : 90 kg
2° Katernia Osinova : 50 kg

- 52 kg
1° Maryana Kolyadenko : 90 kg
2° Darya Lazebna : 65 kg
	- 57 kg							- 59 kg
1° Tetyana Lebedenko : 90 kg 1° Igor Garaschenko : 190 kg
2° Nadiya Boremska : 85 kg 2° Olkesandr Liyvoy : 155 kg
	- 63 kg							- 66 kg
1° Irina Vorobyeva : 120 kg 1° Ivan Telegin : 165 kg
2° Olena Daniliuk : 95 kg 2° Edgar Dolgiy : 107,5 kg
	- 72 kg							- 74 kg
1° Natalia Pizniak : 122,5 kg 1° Andriy Balenkov : 220 kg
2° Elizaveta Skorik : 65 kg 2° Olkesandr Shlyakhta : 210 kg
3° Ivan Lantilov : 205 kg
4° Vladislav Protsenko : 197,5 kg
5° Roman Akhlestin : 192,5 kg
	- 84 kg							- 83 kg
1° Valentina Zagorunko : 105 kg 1° Andriy Andrushchenko : 250 kg
2° Daria Chachkova : 100 kg 2° Mykyta Ivashkin : 220 kg
3° Febsi Eminov : 220 kg
4° Ruslan Nesterov : 217,5 kg
5° Yaroslav Khovalkin : 207,5 kg
6° Anton Liaskovetsy : 207,5 kg
7° Oleksandr Martiniuk : 205 kg
	+ 84 kg							- 93 kg
1° Tetyana Litriniuk : 125 kg 1° Andriy Krymov : 315 kg
2° Vira Govtova : 125 kg 2° Artur Zalotov : 265 kg
3° Bogdan Chenderchuk : 255 kg
4° Grygoriy Grygorenko : 245 kg
5° Evgen Nusanov : 227,5 kg
6° Oleksandr Lapenko : 227,5 kg
7° Pavlo Petrik : 227,5 kg
8° Taras Karapuliako : 210 kg
									- 105 kg
1° Volodymyr Bettiar : 315 kg
2° Taras Buben : 267,5 kg
3° Maksim Smoleninov : 250 kg
4° Maksim Volbvak : 242,5 kg
5° Andriy Reznikov : 237,5 kg
6° Valentin Lanoviy : 225 kg
7° Andriy Sava : 180 kg
									- 120 kg
1° Mykhaylo Shapovalov : 305 kg
2° Yuriy Kovalchuk : 305 kg
3° Oleksandr Teteruk : 280 kg
4° Denis Konovalenko : 265 kg
5° Oleksandr Melchikov : 257,5 kg
6° Sergiy Lyubtsenko : 245 kg
7° Oleg Volosevits : 235 kg
									+ 120 kg
1° Bogdan Gritsan : 305 kg
2° Artur Oliynik : 282,5 kg
3° Valeriy Serdyuk : 275 kg
4° Bogdan Fedoruk : 230 kg
5° Vasyl Dious : 220 kg
6° Yaroslav Sitar : 200 kg
                               Retour à la page d'accueil : accueil