21° CHAMPIONNAT D'UKRAINE DE DEVELOPPE COUCHE
16/03/15 - Mukachevo
Résultats
			OPEN	
				Feminin					Masculin
	- 52 kg
1° Olena Shevlyakova : 55 kg
	- 57 kg							- 59 kg
1° Ganna Gonchar : 110 kg 1° Oleksandr Liyvoy : 137,5 kg
2° Yuliya Lenshyna : 85 kg
3° Yana Meleshko : 82,5 kg
4° Margarita Makarova : 82,5 kg
	- 63 kg							- 66 kg
1° Lyubov Derkach : 85 kg 1° Ivan Chuprinko : 230 kg
2° Irina Pavlik : 55 kg 2° Sergiy Chernyshev : 115 kg
	- 72 kg							- 74 kg
1° Olkesandr Shlyakhta : 225 kg
2° Artem Shinkaruk : 222,5 kg
3° Andriy Balenkov : 220 kg
	- 84 kg							- 83 kg
1° Andriy Andrushchenko : 260 kg
2° Artem Misyurenko : 207,5 kg
3° Maxym Lymar : 187,5 kg
4° Kirilo Khamura : 160 kg
	+ 84 kg							- 93 kg
1° Tetyana Belousova : 160 kg 1° Andriy Krymov : 300 kg
2° Volodymyr Bettyar : 295 kg
3° Stanisklav Levytskyy : 240 kg
4° Sergiy Bortnik : 227,5 kg
5° Artem Poleschuk : 215 kg
6° Maksim Smoleninov : 215 kg
									- 105 kg
1° Viktor Leskovets : 300 kg
2° Yaroslav Martinenko : 260 kg
3° Oleksandr Dudchenko : 237,5 kg
4° Yuriy Migolynets : 205 kg
									- 120 kg
1° Oleksandr Petrenko : 318 kg
2° Oleksandr Teteruk : 240 kg
									+ 120 kg
1° Bogdan Grytsan : 292,5 kg
2° Valeriy Serdyuk : 260 kg
                               Retour à la page d'accueil : accueil