12° CHAMPIONNAT D'UKRAINE DE DEVELOPPE COUCHE
17/04/06 - Moltava
Résultats
			OPEN	
				Feminin					Masculin
		- 44  kg
1° Evegenia Pominshuk	: 50  kg			
		- 48  kg
1° Anastasia Derev'yanko: 82,5 kg			
						- 52  kg
1° Anna Kadacvka	: 90  kg 				1° Vicheslaw Karachencev: 110  kg			
2° Anna Sinelnykova	: 85  kg				2° Sergiy Bovkanyuk	: 85  kg
3° Svitlana Dergonutsvka: 72,5 kg				3° Denis Koreniak	: 85  kg
 								4° Andryi Zhukov	: 77,5 kg
						- 56  kg
1° Olena Dmytruk	: 125  kg				1° Andriy Kofanov	: 135  kg	
2° Natalia Didyuk	: 92,5 kg				2° Igor Garashenko	: 130  kg			
3° Inga Dzgoeva		: 65  kg				3° Roman Kurov		: 107,5 kg
 								4° Eduard Tkachenko	: 92,5 kg
						- 60  kg
1° Nigar Mehtieva	: 132,5 kg				1° Andriy Andrushenko	: 140  kg
2° Tetiana Kalugina	: 100  kg				2° Sergyi Gorkyn 	: 135  kg
 								3° Petro Tishenko 	: 132,5 kg
						- 67,5 kg
1° Svitlana Poplavska	: 127,5 kg				1° Ruslan Sobko	 	: 187,5 kg
2° Lilia Levicbka	: 120  kg	 			2° Oleksandr Shernishov : 185  kg
3° Lyudmila Kulikova	: 115  kg	 			3° Volodimir Pogrebnii 	: 182,5 kg
4° Olena Puzhka		: 80  kg	 			4° Viktor Piskunov	: 175  kg
 								5° Evgen Bucan		: 160  kg
						- 75  kg
1° Tetiana Skrypka	: 155  kg				1° Valentin Malikov	: 215  kg
2° Ulyana Olyinik	: 120  kg				2° Roman Ahlestin	: 210  kg
3° Maria Ermolenko	: 82,5 kg				3° Roman Reshetov	: 190  kg
 								4° Oleksiy Vorobiov	: 180  kg
 								5° Oleksandr Bulaevsvkii: 177,5 kg
						- 82,5 kg
1° Tamara Bagryi	: 120  kg				1° Leonid Plotinchkii	: 230  kg
2° Vyktorya Mishenko	: 115  kg				2° Yuryi Dudnyk		: 215  kg
3° Olga Redvkina	: 82,5 kg				3° Mikola Olyinik 	: 210  kg
								4° Volodimir Bakliak	: 185  kg
				 				5° Konstantin Shevchenko: 180  kg
						- 90  kg
1° Ganna Lisenko	: 100  kg				1° Vladislav Miroshnykov: 220  kg
 								2° Viktor Marinyn	: 212,5 kg
								3° Igor Ermolaev	: 207,5 kg
								4° Evgen Kuzbmin	: 205  kg
								5° Sergin Zakharov	: 200  kg
		+ 90  kg							- 100	kg
1° Natalia Menzyanova	: 117,5 kg				1° Ivan Freidun		: 260  kg
								2° Hvisha Hasaia	: 250  kg
								3° Volodimir Zlotashko : 232,5 kg
								4° Oleksyi Omelbchenko	: 220  kg
								5° Sergyi Korolenko 	: 210  kg
						- 110  kg
								1° Vadim Dovganyuk 	: 265  kg
								2° Pavlo Mogilbnikov	: 245  kg
								3° Yuryi Kovalenko	: 240  kg
								4° Igor Pashoyanch 	: 225  kg
								5° Volodimir Chumak 	: 220  kg
						- 125  kg
								1° Mihailo Paller	: 277,5 kg
								2° Mikola Koltakov	: 252,5 kg
								3° Dmitro Ribshenko	: 220  kg
								4° Mikola Sokolov	: 205  kg
								5° Pavel Trigub 	: 205  kg
						+ 125  kg
								1° Evgen Yarimbash	: 290  kg
								2° Valeriy Kotlyar	: 280  kg
								3° Maksim Glinchevskii	: 262,5 kg
								4° Vasiliy Mezeri	: 255  kg
                               Retour à la page d'accueil : accueil