15° CHAMPIONNAT DE RUSSIE DE DEVELOPPE COUCHE
26-30/04/04 - Rybinsk
Résultats
			OPEN	
				Feminin					Masculin
		- 44  kg
1° Olga Golubeva : 92,5 kg
2° Oksana Ryzhenko : 87,5 kg
3° Natalya Mel'nikova : 82,5 kg
		- 48  kg
1° Oksana Sokovnina : 85 kg
2° Olga Kut'ina : 47,5 kg
						- 52  kg
1° Irina Krylova : 127,5 kg 1° Igor Artemyev : 130 kg
2° Tatiana Petrova : 45 kg 2° Aleksey Nasonov : 97,5 kg
						- 56  kg
1° Larissa Kotkova : 120 kg 1° Sergey Martynov : 155 kg
2° Anzhela Kond : 120 kg 2° Oleg Artemyev : 142,5 kg
3° Elena Smolina : 117,5 kg 3° Igor Kuchin : 115 kg
4° Natalia Nebaeva : 105 kg 4° Dmitriy Karpin : 112,5 kg
5° Tatiana Kartsevskaja : 75 kg
						- 60  kg
1° Valentina Nelubova : 125 kg 1° Evgeniy Trofimov : 160 kg
2° Elena Golovnia : 115 kg 2° Alexandr Kolvshkin : 152,5 kg
3° Tatyana Zubritskaja : 110 kg 3° Denis Rudakov : 150 kg
4° Aleksey Zazvonov : 135 kg
5° Anton Drushkov : 95 kg
						- 67,5 kg
1° Galina Poceluyeva : 145 kg 1° Stanislav Pegushin : 187,5 kg
2° Elena Fomina : 142,5 kg 2° Ilia Kokorev : 185 kg
3° Svetl. Korobejnikova : 140 kg 3° Artem Pashrey : 185 kg
4° Tatiana Jakovleva : 135 kg 4° Sergey Kolesnikov : 185 kg
5° Natalia Igosheva : 125 kg 5° Anatoliy Proskurin : 157,5 kg
						- 75  kg
1° Elena Sheverdina : 150 kg 1° Sergey Kniasev : 235 kg
2° Olga Chuvilyova : 132,5 kg 2° Aleksey Neveykov : 200 kg
3° Marina Karpova : 130 kg 3° Aleksandr Pepeliaev : 185 kg
4° Maria Bolkova : 127,5 kg
5° Marina Mihajlova : 122,5 kg
						- 82,5 kg
1° Anna Terentyeva : 165 kg 1° Aleksey Vorobyev : 250 kg
2° Larissa Shepina : 130 kg 2° Sergey Nochnoy : 250 kg
3° Julia Kirienko : 110 kg 3° Pavel Sled : 227,5 kg
4° Elena Jarushina : 110 kg 4° Korotngin Maksim : 225 kg
5° Galina Cukanova : 90 kg 5° Igor Sergeev : 222,5 kg
						- 90  kg
1° Elena Yurik : 155 kg 1° Ravil Abitov : 252,5 kg
2° Tamara Nekoshnova : 130 kg 2° Ilya Gorchakov : 245 kg
3° Eugeny Shabanova : 117,5 kg 3° Aleksey Osokin : 242,5 kg
4° Tatiana Mardanova : 100 kg 4° Evgeniy Nechaev : 242,5 kg
5° Sergey Ermachenko : 225 kg
		+ 90  kg							- 100	kg
1° Irina Naskrypnyak : 172,5 kg 1° Vladimir Volkov : 265 kg
2° Svetlana Paltseva : 172,5 kg 2° Dmitriy Krasilnikov : 255 kg
3° Elena Kurbakova : 152,5 kg 3° Aleksey Rizhyuv : 250 kg
4° Vladislav Kobelev : 242,5 kg
5° Kazancev : 240 kg
						- 110  kg
1° Oleg Kushnarev : 275 kg
2° Aleksey Gankov : 272,5 kg
3° Aleksey Babin : 270 kg
4° Vladislav Fatianov : 267,5 kg
5° Dmitriy Gorbachev : 260 kg
						- 125  kg
1° Dmitriy Sapatov : 290 kg
2° Sergey Kapusta : 265 kg
3° Igor Kazancev : 265 kg
4° Sergey Grinjev : 250 kg
5° Alek. Peredeliskiy : 242,5 kg
						+ 125  kg
1° Vladimir Maksimov : 310 kg
2° Viktor Shabanov : 280 kg
3° Vitaliy Miheev : 280 kg
4° Yuriy Smirnov : 270 kg
5° Vjcheslay Soloviev : 267,5 kg
                               Retour à la page d'accueil : accueil