29° CHAMPIONNAT DU JAPON DE DEVELOPPE COUCHE
30/01/18 - Wakayama
Résultats
			OPEN	
				Feminin					Masculin
	- 43 kg
1° Hamada Koharu : 55 kg

- 47 kg
1° Yukako Fukushima : 136 kg
2° Tomoko Miyamoto
: 97,5 kg
3° Hiroko Arai : 85
kg
Kaoru Takizawa : 70 kg
Okumura Masako : 45 kg
	- 52 kg
1° Kaori Shirakawa : 115 kg

Azusa Iga : 110 kg
3° Ayasa
Minami : 107,5 kg
Aoi Sawayama : 92,5 kg
Mika Teramura : 90 kg
Tomoko Hori : 77,5 kg
7° Megumi Harada : 75 kg
8° Shibata Masami
: 75 kg
Okawa Sachito : 65 kg
Yumiko Ito : 65 kg
Yoshiko Furukawa : 37,5 kg
	- 57 kg							- 59 kg
Emi Minami : 117,5 kg 1° Toshihiko Noda : 212,5 kg
2° Tomoko Sakamaki
: 105 kg 2° Motoki Murata : 190 kg
3° Nobuyo Kobayashi
: 100 kg 3° Shuhei Yamane : 180 kg
Yuki Sakura : 97,5 kg 4° Kazuo Nakata : 180 kg
Masaki Hasegawa
: 92,5 kg 5° Yo Tanomura : 170 kg
6° Kumi Morizuka : 90 kg 6°
Masahiro Oishi : 160 kg
7° Yuko Magao : 83 kg 7° Hiroyuki Ikawa : 157,5 kg
8° Kumiko Nakazawa : 65 kg 8° Shiraishi Shirai : 150 kg
9° Koizumi Asahi : 57,5 kg 9° Daisuke Yoshimoto : 150 kg
10° Kimi Yoshino : 145 kg
11° Yuichiro Tanaka : 142,5 kg
12° Tomobi Shiitaki : 142,5 kg
13° Hisama Hisao : 125 kg
14° Masato Hashimoto : 117,5 kg
15° Susumu Lizuka : 110 kg
16° Junmi Otaki : 80 kg
	- 63 kg							- 66 kg
1° Akane Ishibashi
: 130 kg Masashi Fukuda : 237,5 kg
2° Yuka Okutani : 125 kg 2° Yo
Mizuno : 232,5 kg
Aya Yamashita : 122,5 kg 3° Mitsuo Kameya : 210 kg
Chieko Kudo : 95 kg 4° Hisayuki Nakayama : 205 kg
5° Hisako Hayashi : 85 kg
5° Tenkawa Terunori : 190 kg
6° Chie Shinohara : 80 kg 6°
Takashi Ashizaki : 190 kg
7° Yukiko Yangisawa : 70 kg 7° Katsuyuki Tanaka : 185 kg
8° Masuda Tsuchida : 180 kg
9° Hideyuki Yano : 175 kg
10°
Takuya Ishikawa : 175 kg
11° Takumi Kuino : 175 kg
12° Takeshi Suzuki : 165 kg
13° Seiichiro Iwamoto : 162,5 kg
14° Ryo Tamoto : 160 kg
15° Jun Nishio : 160 kg
16° Takuhiko Ueno : 150 kg
17° Keiji Sato : 150 kg
18° Ishikawa Takayasu : 147,5 kg
19° Lee Byoung : 142,5 kg
20° Hideo Makoto : 137,5 kg
21° Kato Yuan : 135 kg
22° Tadanobu Tada : 130 kg
23° Takanobu Sekine : 127,5 kg
24° Michio Sagaya : 125 kg
25° Mitsuhiko Yoshimoto : 125 kg
26° Tadakazu Tsukuda : 117,5 kg 
	- 72 kg							- 74 kg
1° Teru Teriya : 127,5 kg 1°
Daiki Kodama : 265 kg
Miyuki Sakurai : 117,5 kg 2° Yosuke Kiuchi : 235 kg
Ikeda Mitsuaki : 100 kg 3° Motoya Okutani : 220 kg
Yumiko Nabokura : 67,5 kg 4° Noboyuki Hamada : 210 kg
Tadashi Mishima : 210 kg
Yoshiaki Matsuoka : 210 kg
Noriyuki Matsuoka : 187,5 kg
Hideaki Yoshioka : 187,5 kg
9° Kazuyoshi Chida : 185 kg
10° Hayato Aramaki
: 182,5 kg
11° Kenji Hiroyasu : 180 kg
12° Daisuke Takeda : 180 kg
13° Kishi Tsuyoshi : 180 kg
14° Kuwabara Tsutomu : 165 kg
15° Shigeki Yamamoto : 160 kg
16° Makio Uchimura : 155 kg
17° Kazuo Satoh : 140 kg
18° Hiroshi Suzuki : 137,5 kg
19° Terai Terai : 100 kg
20° Toshio Fujita : 90 kg
	- 84 kg							- 83 kg
1° Kumi Mizoguchi
: 145 kg Goki Omuro : 290 kg
2° Kotei Tokumori
: 127,5 kg 2° Chinaga Murano : 250 kg
3° Chihiro Sawa : 125 kg 3°
Shigenari Suzuki : 230 kg
4° Akio Miwa
: 230 kg
Kaoru Tanaka : 211 kg
6° Eiji Fujiwara : 210 kg
7° Toshio Matsuoka : 207,5 kg
Ishizaki Ryusai : 200 kg
9° Tsukigatsu Atsuo : 190 kg
10°
Kosuke Araki : 185 kg
11° Shuzuke Takahashi : 175 kg
12° Yuki Nagato : 172,5 kg
13° Yukata Sakai : 172,5 kg
14° Takuya Yamashita : 170 kg
15° Minuro Makura : 160 kg
16° Masaki Ogura : 155 kg
17° Kenji Okada : 145 kg
18° Hirotaka Nakahashi : 140 kg
19° Takashi Sakai : 135 kg
20° Fujimoto Akio : 130 kg
21° Haruki Imaizumi : 100 kg
	+ 84 kg							- 93 kg
1° Mamio Komatus : 115 kg 1° Naotaka Hasegawa
: 311 kg
2° Megumi Toumae : 95 kg 2° Nozomu Yoshikawa : 280 kg
Takayuki Miyamoto : 245 kg
Ryuichi Matsui : 230 kg
Takeshi Kitagawa : 205 kg
6° Osamu Ijima
: 200 kg
7° Shigeyishi Shikuya : 200 kg
Satoru Muranaka : 192,5 kg
9° Tomohiro Anzuma : 190 kg
10° Kazuyuki Aki
: 185 kg
11° Kenji Horiuchi : 177,5 kg
12° Umezawa Takeji : 140 kg
									- 105 kg
1° Atsushi Yasui
: 312,5 kg
Masahiko Kassai : 312,5 kg
3° Yuki Sato : 310 kg
Itaru Hashimoto : 282,5 kg
5° Yorosuke Horiguchi
: 280 kg
Takahito Akutsu : 277,5 kg
Michio Shibata : 265 kg
8° Aki Itoh
: 250 kg
9° Imamura Toshihiro : 220 kg
10° Yusuke Sugimoto
: 210 kg
11° Ogawa Kohsuke : 205 kg
12° Miho Nakayama : 185 kg
13° Mari Teruda : 170 kg
14° Yoshitaka Nagashima : 148 kg
									- 120 kg
Kohei Wada : 312,5 kg
2° Yusuke Takeda
: 280 kg
Shinichi Hara : 275 kg
Satoshi Kase : 270 kg
Tomoyuki Yamamori : 250 kg
6° Tomonari Kawano : 250 kg
7° Taizo Saito : 250 kg
Yutaro Kashiwagi : 245,5 kg
9° Toshio Nakamura : 242,5 kg
10° Yokoyama Kyohei
: 240 kg
11° Okayama Miki : 237,5 kg
									+ 120 kg
Ryuki Fujimoto : 270 kg
2° Kun Furuki
: 245,5 kg
3° Shigetoshi Higuchi : 205 k
g
                               Retour à la page d'accueil : accueil