6° CHAMPIONNAT D’ASIE DE DEVELOPPE COUCHE IPF
29-30/08/04 - Jamshedpur ( Inde )
		Résultats		
				Feminin					Masculin
						- 48 kg
1° Sudha Prabhu : 75.0 kg
2° Aykerim Sundetova : 70.0 kg
						- 52 kg
1° Sriyan Nayana : 65.0 kg 1° Masayuki Konishi : 135.0 kg
2° Marina Kim : 35.0 kg 2° Amin Mohammad : 122.5 kg
 						- 56 kg
1° Patra Binode Kr : 140.0 kg
						- 60 kg
1° Valida Iskandarova : 92.5 kg 1° Mamoru Nakano : 137.5 kg
2° Manjula : 67.5 kg 2° Rana Nabeel : 60.0 kg
						- 67,5 kg
1° Geeta Dongere : 90.0 kg 1° Hassan Talebloo : 195.0 kg
2° Takuya Ishikawa : 172.5 kg
3° Hemlet Y. Singh : 167.5 kg
						- 75 kg
1° Ritu Sharma : 62.5 kg 1° Ghafoori Abdollahi : 192.5 kg
2° Alexandr Mayorov : 190.0 kg
3° Santosh B. Burte : 177.5 kg
						- 82,5 kg
1° Karuna Thorat Mohan : 67.5 kg 1° Naoki Ishimoto : 195.0 kg
2° Farshid Soltani : 185.0 kg
3° Ranjit Singh : 155.0 kg
4° Khalid Muhammad : 140.0 kg
						- 90 kg
1° Saraf Nilima : 80.0 kg 1° Takanori Hamasaki : 215.0 kg
2° Ruma Pal : 80.0 kg 2° Andrey Sazonov : 212.5 kg
3° Ali Asadi : 210.0 kg
4° Nadeem Aamir : 145.0 kg
		+	90 kg						- 100	kg
1° Guha Sampa : 100.0 kg 1° Satoshi Ito : 230.0 kg
2° Akbar Noori : 210.0 kg
3° Onker Singh : 182.5 kg
4° Bahadur Khan : 105.0 kg
						- 110 kg
1° Shigeki Minami : 265.0 kg
2° Oleg Nedashkovskiy : 240.0 kg
3° Fatemi Hossein : 232.5 kg
4° Afhar Ahmad : 220.0 kg
5° Mohammad Arif : 195.0 kg
						- 125 kg
1° Mehrad Fatemi : 272.5 kg
2° Mohsen Estakhr : 242.5 kg
3° Yuriy Zakharov : 240.0 kg
4° Satoshi Matsubara : 240.0 kg
5° Yasunori Nakajima : 210.0 kg
6° Singh Mandeep : 190.0 kg
						+ 125 kg
1° Ali Aliakbar : 290.0 kg
2° Mojtaba Maleki : 280.0 kg
3° Bhupenderjit Singh : 190.0 kg
4° Gosain Sandeep : 150.0 kg
Retour à la page d'accueil : accueil