5° CHAMPIONNAT D’ASIE DE DEVELOPPE COUCHE IPF
20-21/08/02 - New Delhi ( Inde )
		Résultats Open		
				Feminin					Masculin
						- 52 kg
1° Mohammad Amin : 130.0 kg
 						- 56 kg
1° Sunita Punch : 65.0 kg 1° Rajinder Singh : 155.0 kg (J)
2° Mridula Agarwal : 50.0 kg 2° Vinod Kr Patro : 145.0 kg
						- 60 kg
1° Valida Iskandarova : 95.0 kg 1° Nakayama Hisayuki : 180.0 kg
2° Kathy Moran : 60.0 kg 2° S. Tendelu : 150.0 kg
3° Majol K. Gupta : 140.0 kg
						- 67,5 kg
1° Chou Hui Chen : 122.5 kg (J) 1° Watabe Makoto : 180.0 kg
2° Madhuri Bhagwat : 77.5 kg 2° Jason Gomez : 100.0 kg
						- 75 kg
1° Geeta Dongre : 90.0 kg 1° Kodama Daiki : 220.0 kg (J)
2° Hirkani Dhande : 60.0 kg 2° Inderjeet Singh : 160.0 kg
						- 82,5 kg
1° Hung Min Chun : 140.5 kg (J) 1° Richie Rosales : 180.0 kg
2° Deepali U Kulkami : 67.5 kg (J) 2° Prem Bahadur : 125.0 kg
3° Gyanandra Nakarmi : 125.0 kg
						- 90 kg
1° Ruma Paul : 90.0 kg 1° Yang Cheng Ming : 230.0 kg
2° Jodelyn Darvin : 80.0 kg 2° Sanjiv Sharma : 187.5 kg
3° Bhanumati Mendon : 57.5 kg 3° Petrunin Fedor : 185.0 kg
		+	90 kg						- 100	kg
1° Chao Chen Yeh : 170.0 kg
2° Sampa Guha : 112.5 kg
3° Neelima Paul : 65.0 kg
						- 110 kg
1° Minami Shigeki : 268.0 kg
2° Sandeep Gosai : 132.5 kg
						- 125 kg
1° Yang Sheng Chung : 185.0 kg (J)
2° Jaspreet Singh : 165.0 kg
						+ 125 kg
1° Khruchsuyov Pavel : 212.5 kg
2° Tsai Ching Chung : 210.0 kg
Retour à la page d'accueil : accueil