CHAMPIONNAT D’ASIE DE DEVELOPPE COUCHE IPF
19-20/08/09 - Chandugarh ( Inde )
		Résultats Open	
				Feminin					Masculin
						- 48 kg
1° Akemi Masuyama   	: 101.0 kg ( M1 )
2° Kaur Sandeep   	: 45.0 kg ( S )
						- 52 kg
1° Maki Ishimaru 	: 72.5 kg ( J )			1° Abdulkarim Ka Raman : 85.0 kg ( SJ )	
2° Sriyan Nayana 	: 65.0 kg ( S )			 
3° Karpe Sneha		: 50.0 kg ( J )			 
4° Sawant Snehal	: 45.0 kg ( J )	
 						- 56 kg
1° Phad Leela		: 65.0 kg ( S )			1° Nagaraj P. 		: 135.0 kg ( J )
 								2° Amir Askarimohammad. : 110.0 kg ( SJ )
 								3° Tate Milind		: 100.0 kg ( S )		
 								4° Hashem Khodayri	: 95.0 kg ( M1 )
 								5° Abraham Bino P 	: 87.5 kg ( M1 )
						- 60 kg
1° Olga Cheremissina  : 90.0 kg ( J )			1° Takashi Ashizaki	: 170.0 kg ( S )
2° Kadam Priyanka	: 45.0 kg ( S )			2° Oleg Puzikov 	: 160.0 kg ( S )
 								3° Tandelu S.		: 135.0 kg ( S )		
 								4° Chakravorty Ashok	: 115.0 kg ( M1 )
 								5° Rostami Khosrow	: 110.0 kg ( J )
						- 67,5 kg
1° Rosemarie Vasquez  : 100.0 kg ( S )			1° Takuya Ishikawa 	: 197.5 kg ( S )
2° Sawant Kalpana    : 72.5 kg ( S )			2° Oleg Butenko 	: 195.0 kg ( S )
3° Devi Anjana		: 45.0 kg ( S )			3° Morteza Motaghian 	: 191.0 kg ( M1 )		
 								4° Khan Raju		: 180.0 kg ( S )
 								5° Gomeh Abdol Hossein	: 175.0 kg ( J )
 								6° Ryohei Kume		: 155.0 kg ( J )
 								7° Toru Magome		: 155.0 kg ( M3 )
 								8° Keiji Sato	 	: 120.0 kg ( M2 )
								9° Kohli Jitender	: 105.0 kg ( M2 )
						- 75 kg
1° Valida Iskandarova  : 135.0 kg ( S )			1° Hideaki Yoshioka	: 185.0 kg ( S )
2° Tomar Tapsi		: 75.0 kg ( S )			2° David Saed	 	: 177.5 kg ( J )
 								3° Singh Palwinder 	: 167.5 kg ( S )
								4° Singh Shyam		: 152.5 kg ( S )
								5° Singh Jaspreet	: 150.0 kg ( J )
								6° Roy Ujjal		: 145.0 kg ( J )
								7° Masato Hashimoto 	: 132.5 kg ( S )
								8° Utekar Ajith 	: 105.0 kg ( M1 )
								9° Morteza Mostafavi S.	: 80.0 kg ( J )
						- 82,5 kg
1° Barik Samia	 	: 72.5 kg ( J )			1° Akhat Idrissov 	: 222.5 kg ( S )
2° Kulkarni Deepali	: 65.0 kg ( S )			2° Naoki Ishimoto 	: 210.0 kg ( M1 )
 								3° Vladimir Ziybkin   : 205.0 kg ( J )
								4° Katsuya Hayashi	: 180.0 kg ( J )
								5° Tomohiro Anarku	: 180.0 kg ( M2 )
								6° Toshio Kitano	: 170.0 kg ( M3 )
								7° Thapa R.B.S.		: 165.0 kg ( S )
								8° Naser Kashi		: 160.0 kg ( J )
								9° Seric Yerishuly	: 155.0 kg ( M2 )
							    10° Vladimir Shkirman	: 140.0 kg ( M1 )
						- 90 kg
1° Erlina Pecante	: 115.0 kg ( M1 )			1° Sergey Vaigant 	: 257.5 kg ( S )
2° Kaur Manjeet		: 105.0 kg ( J ) 			2° Majid Hajiaghabozorg : 240.0 kg ( S )
 					 			3° Kamran Mirzae 	: 207.5 kg ( SJ )	
 								4° Malik Ashwini	: 172.5 kg ( S )
 								5° Akito Nishi		: 170.0 kg ( J )
 								6° Kiomars Motamedilash : 170.0 kg ( M1 )
								7° Narvekar Dilip	: 150.0 kg ( M1 )
								8° Bakyt Kaukakov	: 150.0 kg ( M1 )
								9° Rai Puneet	 	: 150.0 kg ( S )
							    10° Ghanbari Hamid Reza	: 147.5 kg ( J )
		+	90 kg						- 100	kg
1° Shobha	 	: 67.5 kg ( S )			1° Younes Arjmandfard	: 260.0 kg ( S ) 
2° Maharao Raksha	: 57,5 kg ( M2 )			2° Akihiro Takezawa 	: 245.0 kg ( S )
3° Kaur Gaganpreet	: 40.0 kg ( J )			3° Mehdi Arastehfard 	: 245.0 kg ( S )	
 								4° Michio Shibata	: 220.0 kg ( S )
								5° Reza Saghaei		: 215.0 kg ( M1 )
								6° Azadfallah Saeed	: 170.0 kg ( SJ )
								7° Javed Mohammed	: 167.5 kg ( J )
								7° Alireza Ebrahmzadeh	: 167.5 kg ( M2 )
								9° Singh Savinder	: 127.5 kg ( M2 )
							    10° Kadiyan Puran Singh : 115.0 kg ( M2 )
						- 110 kg
								1° Rustam Yulchiyev 	: 290.0 kg ( S )
								2° Seyedsamed Ghoreyshi : 275.0 kg ( S )
								3° Majid Shahnavaz 	: 275.0 kg ( S )
								4° Aliazam Saeed	: 220.0 kg ( M1 )
								5° Chatterjee Devi P.	: 190.0 kg ( J )
								6° Singh Ishar		: 180.0 kg ( M1 )
								7° Petar Toras		: 172.5 kg ( M1 )
								8° YSingh Nirmaljeet	: 140.0 kg ( M2 )
								9° Singh Sukhbir	: 140.0 kg ( J )
							    10° Alireza Rezabegloo  : 110.0 kg ( SJ )
						- 125 kg
								1° Mehrab Maleki    : 272.5 kg ( S )
								2° Mahmoodvand Mostafa : 255.0 kg ( S )
								3° Berik A Khmatzhanov : 237.5 kg ( M1 )
								4° Afshar Ahmad		: 235.0 kg ( M1 )
								5° Kumar Praveen	: 230.0 kg ( S )
								6° Motohisa Kojo	: 230.0 kg ( M2 )
								7° Ardeshri Mohammadre.	: 190.0 kg ( SJ )
						+ 125 kg
								1° Mostafa Prvareshro. 	: 287.5 kg ( S )
								2° Singh Bhupinderjith : 220.0 kg ( S )
								3° Matsuo Washizumi	: 190.0 kg ( M2 )
								4° Easkhr Mohsen	: 180.0 kg ( M1 )
								5° Toshare Manik	: 160.0 kg ( M1 )
								6° Seyarasool Hosseini : 160.0 kg ( M1 )
Retour à la page d'accueil : accueil